Dienstenwijzers en voorwaarden

Wat kan je van Ideële Verzekeringen verwachten en wat niet? En wat verwachten we van jou?
Naast dat we hier zelf graag duidelijk over willen zijn, zijn we als financieel dienstverlener ook wettelijk verplicht je hierover te informeren. Zowel de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als de Autoriteit Persoonsgegevens stellen op dit vlak hun eigen eisen met als doel om jou als consument te beschermen.  

Al de hieronder omschreven documenten kunnen voor jou van belang zijn. Dat lijken er heel wat, maar in de praktijk valt het best mee en heb je vaak maar met twee hiervan van doen.

De documenten van Ideële Verzekeringen

Dienstenwijzers

In de dienstenwijzers kun je lezen waar Ideële Verzekeringen jou mee kan helpen, hoe we werken en wat we van jou als klant daarbij verwachten.
Wij voeren slechts twee soorten dienstenwijzers, één voor particuliere klanten (consumenten) en één voor bedrijfsmatige klanten (bedrijven, ZZP’ers, instellingen en organisaties).
>>Dienstenwijzer particulier (PDF)
>>Dienstenwijzer bedrijven en organisaties (PDF)

Privacy-statement

In ons privacy-statement leggen wij uit hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens en wat jouw rechten en plichten zijn. Onze privacy-statements voor particuliere klanten en bedrijfsmatige klanten verschillen op kleine details. Je vindt de privacy statements achter in de “dienstenwijzers”. Wel zo makkelijk.

Dienstverleningsdocumenten

Voor advies over en bemiddeling van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen verplicht de AFM ons om naast de dienstenwijzer ook nog een dienstverleningsdocument te verstrekken. Dit dienstverleningsdocument verstrekken wij geïnteresseerden voordat wij met ons advies beginnen. In dit document staat omschreven wat we doen en wat het kost en lijkt in die zin op een vrijblijvende uitgebreide offerte.
Nieuwe, bedrijfsmatige prospects sturen we voordat we voor hen aan het werk gaan ook een dienstverleningsdocument. In dit dienstverleningsdocument omschrijven wij de door ons aangeboden dienst(-en)/opdracht, hoe we die uitvoeren en wat het kost. Dus vergelijkbaar met een vrijblijvende offerte.

Algemene voorwaarden van Ideële Verzekeringen

Onze algemene voorwaarden zijn meer juridisch van aard. Hierin staan de uitgangspunten en omschrijvingen die de basis vormen voor onze dienstverlening. Onze algemene voorwaarden zijn voor al onze diensten en voor al onze kanten van toepassing. We adviseren je dan ook om ook die eens door te lezen.
>>Algemene voorwaarden van Ideële Verzekeringen (PDF)

De documenten van de verzekeringsmaatschappijen

Verzekeringskaarten

Als wij namens een verzekeraar een offerte voor een particuliere verzekering uitbrengen verplicht de Wet Financiële Dienstverlening (WFT) om hier ook een verzekeringskaart aan toe te voegen. Het is de bedoeling dat je deze verzekeringskaart leest en ook goed bewaard. In deze verzekeringskaarten staan de belangrijkste gegevens zodat jij als klant je een beeld kan vormen over die verzekering. Omdat dit een wettelijke verplichting is voldoen wij hier uiteraard aan, maar omdat wij vaak vinden dat de verzekeringskaarten niet een compleet beeld geven vergezellen we vanuit Ideële Verzekeringen de offerte meestal ook nog met aanvullende achtergrondinformatie.

Bij elke >>particuliere verzekering die beschreven is op onze website vindt je een link naar de verzekeringskaart.

Polisblad

Als er verzekering tot stand komt maakt de verzekeringsmaatschappij een polisblad op. Op dit polisblad staan verkort de belangrijkste zaken zoals de verzekeringnemer, wat er verzekerd is, het verzekerde bedrag, het eigen risico en eventuele aanvullende clausules. Daarnaast wordt er op het polisblad verwezen naar de geldende polisvoorwaarden.  

Polisvoorwaarden

In de geldende polisvoorwaarden staan de details omschreven waaraan de verzekering voldoet. Samen met het polisblad vormen zij de verzekeringsovereenkomst.

Bij elke >>particuliere verzekering die beschreven is op onze website vindt je een link naar de verzekeringskaart, en daarop vind je een link naar de polisvoorwaarden

———————————————————————————-

>>Terug naar Over ons
 

Delen: