Particuliere aansprakelijkheidsverzekering

Hoewel deze verzekering niet wettelijk verplicht is is het eigenlijk gewoon raar en zelfs een beetje ongepast als je deze verzekering niet zou hebben. Waarom? Omdat je met deze verzekering ervoor zorgt dan anderen niet de dupe worden van fouten en ongelukken die jij per ongeluk kan veroorzaken.

Wat valt er onder de dekking?

Als je per ongeluk iemand verwondt of spullen van iemand buiten je gezin beschadigt en volgens de wet aansprakelijk bent, dan heb je in principe dekking op deze verzekering en vergoeden ze de schade van de gedupeerde. Maar ook als je per ongeluk een huisgenoot verwondt, is dat verzekerd. De belangrijkste voorwaarde is dat de schade veroorzaakt is als particulier. Dus als je voor je werk bezig bent of voor een bedrijf, dan ben je met deze verzekering niet gedekt. In dat geval is het bedrijf of de werkgever aansprakelijk voor schade die jij aan anderen veroorzaakt.
 
Er is dekking voor alle gezinsleden, tenzij je kiest voor een alleenstaandendekking. Ook andere huisgenoten kunnen verzekerd zijn, zoals pleeg- en stiefkinderen, logés en inwonende familieleden. Inclusief meerderjarige niet getrouwde inwonende kinderen. En de oppas, de au pair, en de 'witte werkster' (huispersoneel) kunnen meeverzekerd zijn. De dekking geldt zelfs voor uitwonende studerende kinderen, onafhankelijk van hun leeftijd.
 
Schade veroorzaakt door je kind of huisdier, tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is ook verzekerd. Als je wettelijk gezien niet aansprakelijk bent voor de schade, vergoeden ze toch maximaal € 15.000 per gebeurtenis.
 
Ook als eigenaar van je woonhuis, caravan of huisdier ben je verzekerd voor schade die anderen oplopen. Bijvoorbeeld als je hond een andere hond bijt. Of in het geval dat een loszittende dakpan op iemands auto valt. Maar mocht diezelfde dakpan tijdens storm op de auto vallen, dan is dat juist weer niet verzekerd. Raar? Dat komt doordat je volgens de wet dan niet schuldig en dus ook niet aansprakelijk bent: in geval van storm is er immers sprake van overmacht.
 
Schade aan spullen die je geleend hebt is ook meeverzekerd, maar dan wel gemaximaliseerd tot € 15.000,-. Dat geldt overigens niet voor schade aan een geleende bromfiets, auto of ander gemotoriseerd voertuig, of de schade die met die voertuigen veroorzaakt wordt.
 
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat iemand jou aansprakelijk acht voor opgelopen schade maar dat je daar juridisch gezien niet aansprakelijk voor bent. Of dat er sprake is van gedeelde schuld. Daarom adviseren we je om nooit zomaar schuld te erkennen. Maak altijd kenbaar aan de gedupeerde dat je de schade bij je particuliere aansprakelijkheidsverzekering zal aanmelden en dat zij met hen contact opnemen. Mocht blijken dat je inderdaad niet schuldig bent, dan zal je verzekeringsmaatschappij juridisch verweer plegen. Het verweer en de kosten daarvan valt ook onder deze verzekering.
Er is overigens sprake van werelddekking, dus ook tijdens je privéreizen ben je verzekerd voor schade die je per ongeluk veroorzaakt.

Duurzaamheid

Samen met AnsvarIdéa hebben wij binnen de pakketverzekering de particuliere aansprakelijkheidsverzekering op de volgende unieke wijze verduurzaamd:

Vriendendienst
Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd, ook als je wettelijk gezien niet aansprakelijk bent voor de schade. Voorbeeld van een vriendendienst: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen en deze gaat stuk omdat je hem laat vallen. Ansvaridéa stimuleert zo graag dat mensen elkaar belangeloos helpen. De vergoeding is maximaal € 15.000 per gebeurtenis.

Vrijwilligerswerk
Ook is schade verzekerd die je veroorzaakt tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk, ook als je daarvoor een beperkte onkostenvergoeding krijgt. Formeel val je tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk onder de verantwoordelijkheid van de stichting of vereniging voor wie je het vrijwilligerswerk uitvoert. Mocht deze stichting of vereniging hiervoor niet of onvoldoende verzekerd zijn, dan valt zo'n gebeurtenis onder de dekking van deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Ansvaridéa stimuleert zo graag dat mensen zich belangeloos inzetten voor een mooiere samenleving.

Maar we gaan nog verder; als je vrijwillig deelneemt als bestuurslid van een kleinere stichting of vereniging, bijvoorbeeld de lokale volkstuin- of handbalvereniging, ben je voor bestuurlijke fouten die je maakt in principe hoofdelijk aansprakelijk. Gelukkig hebben veel stichtingen en verenigingen dit risico voor hun bestuursleden zelf al verzekerd op een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (zie voor uitleg over die verzekering bij onze >>zakelijke aansprakelijkheid). Ook bieden sommige gemeentes hiervoor een dekking voor bestuurders van instellingen binnen hun gemeente, maar lang niet allemaal. Omdat AnsvarIdéa en Ideële Verzekeringen mensen graag stimuleren dat mensen zich vrijwillig inzetten binnen het verenigings- en stichtingenleven bieden wij een secundaire dekking voor deze hoofdelijke aansprakelijkheid van deze bestuurders. Dus mocht je als bestuurslid persoonlijk aansprakelijk gesteld worden en heeft jouw club zich hiervoor niet verzekerd? En kan je ook niet op een verzekeringen van de gemeente terugvallen, dan kan je bij AnsvarIdéa deze schade melden en beoordelen zij of er vanuit je particuliere aansprakelijkheidsverzekering hiervoor dekking is. Deze dekking is begrensd tot € 25.000,- en schades die door andere bestuursleden zijn veroorzaakt vallen niet onder deze dekking.

Schade aan gehuurde zaken
Omdat wij deelgebruik willen stimuleren biedt AnsvarIdéa niet alleen, zoals vrijwel alle andere verzekeraars, dekking voor schade die je veroorzaakt aan geleende zaken maar ook aan zaken die je hebt gehuurd. Voorwaarde is wel, dat je bij de verhuurder hiervoor niets kon regelen. Vaak kan je namelijk s bij het huren een verzekering hiervoor afsluiten. Maar dat is helaas niet altijd het geval. Deze dekking is begrensd tot € 15.000,-.

Slachtofferhulp voor jou als veroorzaker van ernstig lichamelijk letsel
Tot slot, je kan zelf ook slachtoffer worden van iets wat je per ongeluk iemand anders aandoet. Als je een fout maakt met als gevolg dat iemand hierdoor zwaar lichamelijk letsel oploopt kan dit voor jouzelf een traumatische ervaring zijn. Je voelt je schuldig en hebt veel verdriet over de verstrekkende gevolgen voor de gedupeerde. Als je op je zorgverzekering niet of onvoldoende dekking hebben voor traumaverwerking, bijvoorbeeld voor het bezoeken van een psycholoog, biedt AnsvarIdéa dekking tot maximaal € 750,-.

Prosumerdekking:
Je ziet steeds vaker dat mensen, zonder dat ze hiervoor vanuit een bedrijf opereren, iets maken en dat vervolgens weggeven of tegen een vergoeding leveren aan anderen. Normaal zijn dit soort semibedrijfsmatige werkzaamheden uitgesloten van de dekking op een particuliere aansprakelijkheidsverzekering. AnsvarIdéa biedt hiervoor wel dekking. Meeverzekerd is de schade die aan anderen door de zaken die door verzekerde als prosumer zijn vervaardigd en geleverd, maar die gebrekkig blijken. Het is gebrekkig als het niet de kwaliteit heeft die daarvan verwacht mag worden. De dekking hiervoor is begrensd tot maximaal € 25.000.

Sport en spel
Als je schade toebrengt tijdens sport of spel aan iemand anders dan een medesporter of medespeler, zonder dat je juridisch gezien hiervoor aansprakelijk bent, kan je toch een beroep doen op deze verzekering. De vergoeding van de door de benadeelde geleden schade bedraagt in dat geval maximaal € 15.000 per gebeurtenis. Be je volgens de wet wel aansprakelijk? Dan geldt deze beperking van € 15.000,- niet.
De meeste van de hierboven genoemde verduurzamingselementen zijn uniek en vindt je niet bij andere verzekeraars. Heb je zelf ook nog ideeën op dit vlak? We horen het graag.

Verzekerd bedrag

De meest klanten kiezen voor een verzekerd bedrag van € 1.250.000,- per gebeurtenis. Het dubbele is ook mogelijk maar kost iets meer. Deze verzekerde bedragen lijken misschien overdreven maar als er bij een schade sprake is van letsel, inkomstenderving of smartengeld kan een claim echt heel snel oplopen.

Eigen risico

Standaard: Geen. Vrijwillig kan een eigen risico gekozen worden waardoor de premie lager uitvalt. Wij raden dat echter niet aan. In de praktijk zie je dat het meestal kleine schadegevalletjes zijn, veroorzaakt bij vrienden, buren of familie. Als de gedupeerden weten dat het je niets kost omdat je geen eigen risico hebt regelen ze het dan toch graag via je verzekering. Als je wel een eigen risico hebt zegt de gedupeerde al snel “laat maar zitten” maar blijkt toch vaak achteraf dat het ze toch niet helemaal lekker zit.

Premie

Met een gezinsdekking, verzekerd bedrag € 1.250.000,-, geen eigen risico, dan is de maandpremie € 6,-.
Een alleenstaandendekking kost ongeveer de helft.
Het verzekerde bedrag ophogen naar € 2.500.000,- kost ongeveer een euro per maand extra.
 
AnsvarIdéa voert een zeer scherp geprijsd product van deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering in combinatie met een rechtsbijstandsverzekering.
Deze combinatie is zeker het aanvragen van een offerte waard.

>>Verzekeringskaart en polisvoorwaarden (pdf)

>>Naar de offerte-aanvraag
 

Uitsluitingen

De belangrijkste uitsluitingen :

  • Opzettelijk toegebrachte schade. Op een aantal insluitingen na, bijvoorbeeld voor kleine kinderen of gezinsleden met een psychische beperking.
  • Schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig (behalve de insluitingen voor het zogenaamde 'passagiersrisico',
  • Schade veroorzaakt met of door vaartuigen. Schade veroorzaakt door het gebruiken van roeiboten, kano’s, zeilboten met maximaal 16 m2 zeiloppervlak en motorboten met maximaal 4 pk motorvermogen zijn wel meeverzekerd.
  • Schade veroorzaakt met of door luchtvaartuigen. Schade als gevolg van het gebruiken van modelvliegtuigen en drones tot 25 kg. of schade veroorzaakt bij deltavliegen, parasailing of parachutespringen is wel meeverzekerd.
  • Schade veroorzaakt bij gebruik van wapens, tenzij verzekerde in het bezit is van een wapenvergunning. Dit dan wel van te voren bij het aangaan van de verzekering opgeven!
  • Schade aan gehuurde of geleasede spullen is niet meeverzekerd. Dat is ook meestal niet nodig omdat je tegenwoordig bijna altijd de gehuurde of geleasede spullen in de lease- of huurovereenkomst kan meeverzekeren tegen schade. 
  • Zaken die men uit hoofde van beroeps- of bedrijfsuitoefening onder zich heeft.

 

Preventie

Ter voorkoming van schade
Behandel anderen zoals jezelf ook graag behandeld wil worden en ga zorgzaam met je spullen om.
 
In geval van schade
Zorg na een ongeval allereerst dat dat iedereen in veiligheid is. Bel 112, zorg dat de slachtoffers in veiligheid zijn en dat hulpverleners zo snel mogelijk ter plekke zijn.
 
Wissel de gegevens uit met de betrokkenen en vraag ook de contactgegevens aan eventuele getuigen.
Maak, als dit relevant kan zijn, foto’s van de situatie en de omgeving.
 
Erken geen schuld, vertel dat je dat conform je verzekeringsvoorwaarden ook niet mag doen. Maak aan de gedupeerde(n) kenbaar dat je de schade bij je particuliere aansprakelijkheidsverzekering zal aanmelden en dat zij met hen contact op zullen nemen.
 
Meldt vervolgens de schade aan ons door te bellen, mailen of een schadeformulier in te vullen via onze site of app.
 
>>Naar de offerte-aanvraag
 
>>Terug naar overzicht particuliere verzekeringen
 

Delen: