Auto / Motorfiets / Bestelauto

Eigenlijk vraagt elke auto- motor- of bestelautoverzekering om een stukje maatwerk. Dit komt enerzijds doordat het gebruik, de waarde van het voertuig en het rijgedrag van iedereen verschillend is, maar zeker ook omdat er qua dekkingsmogelijkheden en tarifering bij de verschillende verzekeraars grote verschillen zijn. Wij zoeken graag voor je uit waar je je voertuig het beste en voordelig kan verzekeren.

Als eigenaar van een voertuig met een kentekenplaat, zoals een (bestel-)auto of motorfiets, ben je wettelijk verplicht om dit voertuig minimaal te verzekeren voor de schade die het voertuig kan veroorzaken aan derden. We noemen dit de zgn. WAM-verzekering (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen). Als je geen WAM-verzekering afsluit riskeer je flinke boetes en als je zonder WAM-verzekering een ongeluk veroorzaakt zal de schade van de gedupeerde op jou verhaald worden. Bovenop deze verplichte WAM-verzekering kan je, vrijwillig, ervoor kiezen om je ruimer te verzekeren.

Dekkingen

WAM-verzekering.

De WAM-verzekering dekt dus de aansprakelijkheid aan derden. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder is uitgesloten. Deze wettelijk verplichte verzekering geeft dekking voor tenminste € 2.500.000,- per gebeurtenis voor materiële schade en € 6.070.000,- voor als er sprake is van letselschade.
De premie is afhankelijk van het soort motorrijtuig, de wijze van gebruik, het aantal kilometers dat je rijdt en de regio waar de regelmatige bestuurder woont. Bij personenauto’s en bestelauto’s is meestal het gewicht en het laadvermogen bepalend, bij motorfietsen het vermogen. Hoe zwaarder, hoe hoger de premie. De leeftijd van de regelmatige bestuurder kan leiden tot een toeslag- of premiekorting.

WA-beperkt-, WA-minicasco- of WA-plusdekking

Deze verzekering dekt naast de hierboven omschreven WAMdekking schade aan het motorrijtuig als gevolg van:

  • brand en blikseminslag
  • diefstal, joy riding en verduistering
  • storm
  • botsing met dieren en vogels
  • ruitbreuk
  • inbraak

Deze dekking is interessant voor oudere voertuigen en voor wie de hieronder omschreven All Risksdekking te duur uit valt. We raden vaak aan de WA-beperkt cascodekking te combineren met de hieronder omschreven rechtsbijstandsdekking.
De premie wordt naast de bij de WA-dekking omschreven premiebepalende factoren tevens bepaald op basis van de dagwaarde van het voertuig.

All Risk- of WA (volledig) casco-dekking

Deze verzekering dekt, naast de hierboven omschreven WA- en WA-beperkt casco dekkingen, schade aan het verzekerde voertuig als gevolg van botsen, omslaan, slippen of enig ander van buiten komend onheil. De All Riskverzekering is vooral bedoeld voor nieuwere voertuigen.

Een belangrijk verschil tussen verzekeraars onderling is te vinden in de nieuwwaarderegeling. Dit is de regeling waarin wordt bepaald hoeveel er in geval van een total loss schade wordt uitgekeerd en hoe lang deze nieuwwaarderegeling van toepassing is. De onderlinge verschillen qua hoogte van de uitkering kunnen in de orde van vele duizenden euro’s liggen en is dus zeker de moeite waard om rekening mee te houden.

Wetenswaardigheden

Ingeval van schade aan het motorrijtuig is er gewoonlijk een eigen risico van toepassing Als de schade hersteld wordt door een schadeherstelbedrijf waarmee de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft vervalt meestal (een deel van) dit eigen risico. Daarnaast hebben WA-schades en cascoschades (met uitzondering van de onder de WA-beperkt casco genoemde voorvallen) een terugval van premiekorting als gevolg.

Afhankelijk van de waarde van en het soort voertuig kan de verzekeraar i.g.v. de beperkt- casco of All Riskdekking voorwaarden stellen aan de mate van de aanwezige diefstalbeveiliging van het voertuig.

Voor elektrische auto’s is het mogelijk om de dekking uit te breiden voor pechhulp in geval van een lege batterij en schade mee te verzekeren aan een eigen laadpaal. Bovendien is het mogelijk voor de zakelijke rijder om een bijtellingbeschermer af te sluiten. Dit is een dekking waar je niet snel bij stil staat en geeft een vergoeding voor het verschil in fiscale bijtelling als de auto total loss is of gestolen wordt. De uitkering bestaat uit het nettoverschil tussen de oude en de nieuwe bijtelling.

Subdekkingen

Rechtsbijstandsdekking: Met name als je je voertuig WA- of WA-beperkt casco verzekerd, dan kan de relatief goedkope rechtsbijstandsdekking uitkomst bieden. De rechtsbijstandsverzekeraar is dan behulpzaam met het verhalen van de schade op de (schuldige) tegenpartij. Indien je All Risk verzekerd bent, speelt dat minder omdat je eigen verzekeraar er dan zelf ook belang bij heeft de schade aan je voertuig bij de tegenpartij te verhalen.
Afhankelijk van de rechtsbijstandsdekking helpen ze je niet alleen met het verhalen van de schade aan het voertuig zelf, maar ook met het verhalen van letselschade, inkomstenderving etc..

Ongevallen inzittendendekking

Deze dekking kan apart of in combinatie afgesloten worden met de overige dekkingen. Indien een inzittende (of bij motorfietsen opzittenden) komt te overlijden of blijvend invalide wordt, wordt er ongeacht de schuldvraag een eenmalig bedrag uitgekeerd. De verzekerde bedragen kunnen variëren van € 5.000,- tot € 100.000,- De premie is afhankelijk van het aantal te verzekeren inzittenden en de hoogte van de verzekerde bedragen.

Schade-inzittendendekking

Geeft recht op vergoeding van schade die voortvloeit uit het gebruik van het voertuig en keert de schade uit als de inzittenden letsel oplopen of overlijden a.g.v. een verzekerd voorval. Tevens is er dekking voor de bezittingen van de inzittenden.

Uitsluitingen

1. Wanbetaling van de premie
2. Rijden zonder geldig rijbewijs
3. Rijden onder invloed van alcohol of drugs

Bijzonderheden

Schadevrij rijden leidt via een bonus-malusstelsel tot no-claimkorting, die kan oplopen tot 80%.
De verzekering geeft automatisch dekking in verreweg de meeste Europese landen volgens de daar geldende wettelijke verplichtingen

Nadat een schade is afgehandeld kunnen we voor u berekenen of het i.v.m. het behoud van de korting voor schadevrij rijden voordeliger is de schade aan de verzekeraar terug te betalen.
 

Duurzaamheid

Allereerst moedigen wij je natuurlijk graag aan om vaker te fietsen, het openbaar vervoer te pakken, thuis te werken en te carpoolen. Maar ook het combineren van autoritten, het online bestellen van goederen helpt het aantal autokilometers terug te dringen.

Voor de kilometers die er vervolgens nog wel met de auto gereden wordt compenseren wij gratis de uitgestoten co2, hierover lees je hieronder meer.

Bovendien kunnen we je het volgende bieden

  • De AnsvarRijbewustverzekering. Een All Risksverzekering, onderdeel van de AnsvarBewustpakketpolis. Deze verzekering stimuleert je om veiliger en milieubewuster te rijden en beloont netjes rijgedrag met extra korting, bovenop de korting die je normaal al krijgt op basis van je opgebouwde schadevrije jaren rijden en bovenop de pakketkorting. Met een op je mobiel te installeren app word je rijgedrag bijgehouden waarop de extra korting is gebaseerd. Op deze app kan je ook je eigen rijgedrag inzien en hierdoor leren waar eventuele verbeterpunten liggen. Meer weten? Zie >>deze YouTube film.
  • Wij weten welke autoverzekeraars duurzamer beleggen en informeren je graag hierover.
  • Duurzaam schadeherstel bij een schadehersteller die is aangesloten bij “Groen Gedaan”. Zie >>de website van Stichting Duurzaam. Een aantal van deze duurzame schadeherstellers hebben speciale afspraken gemaakt met verzekeraars waardoor je als cliënt geen of minder eigen risico hebt en gratis vervangend vervoer krijgt gedurende de reparatie. Bij schade informeren we je hier graag over.

CO2-compensatie inbegrepen!

Auto rijden is altijd energie intensief. Ideële Verzekeringen wil helpen dit zo duurzaam mogelijk te doen.
Daarom compenseren wij, op onze kosten, de CO2-uitstoot voor alle via ons verzekerde auto’s die rijden op benzine, LPG of diesel. Er is gemiddeld 85 m2 tropisch regenwoud nodig om de jaarlijkse uitstoot van een auto te compenseren. Dit komt overeen met de 7 inheemse bomen die we jaarlijks laten aanplanten voor iedere autoverzekering. Hiervoor werken wij samen met stichting het International Tree Fund en wordt een verbinding tot stand gebracht tussen verschillende bosgebieden aan de Pacifische kust van Costa Rica.

Zo worden, naast de CO2-compensatie, ook het leefgebied en de natuurlijke migratieroutes voor allerlei diersoorten hersteld en versterkt. De eerste verbinding, waaraan sinds 1999 wordt gewerkt, loopt tussen het regenwoud van Carara Nationaal Park en het nevelwoud op de berg Turrubares. Juist de overgang tussen verschillende ecosystemen levert een hoge biodiversiteit op. Het bos zal zolang het in het bezit is van het ITF niet gebruikt worden voor houtproductie en zal zich kunnen ontwikkelen tot primair bos.

Miguel Soto Cruz, beheerder boomaanplant Cota Rica namens Ideële Verzekeringen.

In opdracht van de klanten van Ideële Verzekeringen is reeds 34 hectare oerwoud aangeplant. Deze 34 hectare zijn goed voor in totaal circa 28.000 bomen.
Wij proberen op deze manier het autogebruik niet te stimuleren of te excuseren, maar een bijdrage te leveren aan het verminderen van de schadelijke effecten van het rijden op fossiele brandstoffen.
Voor een impressie, zie deze YouTube film:   

 

Offerte

>>Naar de offerte-aanvraag

>>Terug naar overzicht particuliere verzekeringen

Delen: