Old- / youngtimer

Eigenlijk vraagt elke (young- of) oldtimerverzekering om een stukje maatwerk. Dit komt enerzijds doordat het gebruik, de waarde van het voertuig, het rijgebied van iedereen verschillend is, maar zeker ook omdat er qua dekkingsmogelijkheden en tarifering bij de verschillende verzekeraars grote verschillen zijn. Rijd je gedurende het hele jaar met de oldtimer of alleen in de zomer? Is het vanuit de verzekeraar bezien wel een oldtimer of zien zij het als een auto die normaal gebruikt wordt? Wij zoeken graag voor je uit waar je je voertuig het beste en voordelig kan verzekeren.

Als eigenaar van een oldtimer ben je wettelijk verplicht om tijdens gebruik op de openbare weg dit voertuig minimaal te verzekeren voor de schade die het voertuig kan veroorzaken aan derden. We noemen dit de zgn. WAM-verzekering (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen). Als je geen WAM-verzekering afsluit riskeer je flinke boetes en als je zonder WAM-verzekering een ongeluk veroorzaakt zal de schade van de gedupeerde op je verhaald worden. Bovenop deze verplichte WAM-verzekering kan je, geheel vrijwillig, ervoor kiezen om je ruimer te verzekeren.
 

Dekkingen

WAM-verzekering

De WAM-verzekering dekt dus de aansprakelijkheid aan derden. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder is uitgesloten. Deze wettelijk verplichte verzekering geeft dekking voor tenminste € 2.500.000,- per gebeurtenis voor materiele schade en € 6.070.000,- voor als er sprake is van letselschade.

WA-beperkt-, WA-minicasco- of WA-plusdekking

Deze verzekering dekt naast de hierboven omschreven WAMdekking schade aan het motorrijtuig als gevolg van:

  • brand en blikseminslag
  • diefstal, joy riding en verduistering
  • storm en hagelschade
  • botsing met dieren en vogels
  • ruitbreuk
  • inbraak

Deze dekking is interessant voor voertuigen voor wie de hieronder omschreven All Risksdekking te duur uitvalt. We raden vaak aan de WA-beperkt cascodekking te combineren met de hieronder omschreven rechtsbijstandsdekking.
De premie wordt naast de bij de WA-dekking omschreven premiebepalende factoren tevens bepaald op basis van de dagwaarde (op basis van een taxatie) van het voertuig.

All Risk- of WA (volledig) casco-dekking

Deze verzekering dekt naast de hierboven omschreven WA- en WA-beperkt casco dekkingen schade aan het verzekerde voertuig als gevolg van botsen, omslaan, slippen of enig ander van buiten komend onheil.
Afhankelijk van de waarde van en het soort voertuig kan de verzekeraar i.g.v. de beperkt- casco of All Riskdekking voorwaarden stellen aan de mate van de aanwezige diefstalbeveiliging van het voertuig.
 

Subdekkingen

Pechhulp binnen Europa

Met een oldtimer heb je meestal een verhoogde kans op pech onderweg. Daarnaast zijn veel storingen dan ook niet zomaar te verhelpen en de benodigde onderdelen niet één twee drie voorhanden. Vervangend vervoer waarmee je je reis kan voortzetten en de repatriëring van je oldtimer naar je garagist zijn daarom welkome dekkingsuitbreidingen.

Rechtsbijstand

Met name als je je voertuig WA- of WA-beperkt casco verzekerd kan de relatief goedkope rechtsbijstandsdekking uitkomst bieden. De rechtsbijstandsverzekeraar is dan behulpzaam met het verhalen van de schade op de (schuldige) tegenpartij. Indien je All Risk verzekerd bent, speelt dat minder omdat je eigen verzekeraar er dan zelf ook belang bij heeft de schade aan je voertuig bij de tegenpartij te verhalen.
Afhankelijk van de rechtsbijstandsdekking helpen ze je niet alleen met het verhalen van de schade aan het voertuig zelf, maar ook met het verhalen van letselschade, inkomstenderving etc.

Ongevallen inzittendendekking

Deze dekking kan apart of in combinatie afgesloten worden met de overige dekkingen. Indien een inzittende (of bij motorfietsen opzittenden) komt te overlijden of blijvend invalide wordt, wordt er ongeacht de schuldvraag een eenmalig bedrag uitgekeerd. De verzekerde bedragen kunnen variëren van € 5.000,- tot € 100.000,- De premie is afhankelijk van het aantal te verzekeren inzittenden en de hoogte van de verzekerde bedragen.

Schade-inzittendendekking

Geeft recht op vergoeding van schade die voortvloeit uit het gebruik van het voertuig en keert de schade uit als de inzittenden letsel oplopen of overlijden a.g.v. een verzekerd voorval. Tevens is er dekking voor de bezittingen van de inzittenden.

Belangrijkste Uitsluitingen

1. Wanbetaling van de premie
2. Rijden zonder geldig rijbewijs
3. Rijden onder invloed van alcohol of drugs
4. Verhuur van de oldtimer
5. Het deelnemen aan wedstrijden
6. Schade als gevolg van onvoldoende onderhoud

Bijzonderheden

Als je je oldtimer beperkt casco of All Risks wil verzekeren moet de reële dagwaarde bepaald worden. Hiervoor dien je elke drie jaar, op eigen kosten, je oldtimer qua dagwaarde laten taxeren.

Ben je FEHAC-lid of is de oldtimerclub waar je bij bent aangesloten FEHAC-lid? Dan krijg je 10% korting op de premie. De FEHAC is belangenhartiger van eigenaren van historische voertuigen van 25 jaar en ouder.

Je kan kiezen uit een dekking waarmee je gedurende het hele jaar met de oldtimer kan rijden of voor een goedkoper tarief, het zomertarief. Kies je voor het zomertarief en ben je all risks verzekerd, dan mag je met de oldtimer rijden vanaf april tot en met oktober, ’s Winters, als je oldtimer in de stalling staat, ben je dan alleen verzekerd tegen schade als gevolg van brand, diefstal, storm, overstroming en kwaadwillige beschadiging.

De verzekering geeft automatisch dekking in verreweg de meeste Europese landen volgens de daar geldende wettelijke verplichtingen.

Nadat een schade is afgehandeld kunnen we voor je berekenen of het i.v.m. het behoud van de korting voor schadevrij rijden voordeliger is de schade aan de verzekeraar terug te betalen.

Duurzaamheid

  • Wij weten welke verzekeraars duurzamer beleggen en informeren je graag hierover.
  • Duurzaam schadeherstel bij een schadehersteller die is aangesloten bij “Groen Gedaan”. Zie >>de website van Stichting Duurzaam.

 

Offerte

>>Naar de offerte-aanvraag

>>Terug naar overzicht particuliere verzekeringen

Delen: