Doorlopende reis- en annuleringsverzekering

De basis

De basis van de doorlopende reisverzekering is hulpverlening en de bagagedekking.
Hulpverlening wil zeggen dat je hulp krijgt als je dat nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van ziekte, een ongeval, of bij overlijden. Je belt dan de alarmcentrale en zij gaan voor jou aan de gang, regelen wat nodig is en staan je terzijde.
Het tweede deel van de basis is dat je bagage verzekerd is tegen beschadiging, diefstal en verlies. Hiervoor is er keuze uit lagere en hogere verzekerde bedragen. Voor bepaalde spullen zoals brillen, mobieltjes, camera’s, sieraden en fietsen gelden maximale vergoedingen. Check dit altijd even voor je op reis gaat en pas de verzekering aan of laat je hele kostbare zaken die je niet nodig hebt thuis. Er geldt geen eigen risico. Bij een schade ontvang je de nieuwwaarde voor zaken die niet ouder zijn dan 1 jaar en anders de dagwaarde.

Medische kosten

Met de dekking Geneeskundige kosten bent je verzekerd voor de kosten van een spoedeisende en onverwachte medische behandeling. De dekking is aanvullend op je zorgverzekering. Een eventueel ingehouden verplicht eigen risico op de zorgverzekering als gevolg van gemaakte geneeskundige kosten wordt ook vergoed. Dit geldt overigens niet voor een vrijwillig gekozen hoger eigen risico op de zorgverzekering. Het is daarom noodzakelijk dat je wel een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt.

Reis je alleen maar binnen Europa, met uitzondering van Zwitserland? Dan kan je veelal volstaan met je zorgverzekering. Als je ook buiten Europa reist of naar Zwitserland gaat, dan is het wel verstandig om aanvullend de medische kosten mee te verzekeren. Dus nogmaals: we adviseren om medische kosten niet mee te verzekeren tenzij je naar een land gaat waarvoor het wel gewenst is. Eén mailtje en we passen het voor je aan.

Wintersport en bijzondere sporten

Voor de meeste activiteiten die je met wintersport doet, zoals skiën en snowboarden kan je de risico’s apart meeverzekeren.
Voor andere “gevaarlijkere sporten is er, afhankelijk van die sport, wel of geen dekking. Wil je weten voor welke sporten en al dan geen dekking is? Zie hiervoor de lijst-bijzondere-sporten-ansvar-2021-01.pdf (ansvar-idea.nl)
Hulp en Huur Vervoermiddel
Met de dekking Hulp en Huur Vervoermiddel ben je verzekerd van vervangend vervoer en hulp wanneer je vervoermiddel of de bestuurder onvoorzien uitvalt. Schade aan of diefstal van het vervoermiddel, of schade door het te zwaar beladen ervan zijn niet verzekerd.

Ongevallendekking

De ongevallendekking keert bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval een vast bedrag uit. Meestal adviseren we om dit risico niet mee te verzekeren op de reisverzekering. We hebben hiervoor namelijk een beter alternatief, de doorlopende ongevallenverzekering als aparte module in de pakketverzekering. Dan komt de ongevallendekking niet in maar naast de doorlopende reisverzekering te lopen. Dit heeft enerzijds het voordeel dat je dan op al je verzekeringen in het pakket 3% extra pakketkorting krijgt en dat tikt echt aan. Anderzijds heb je dan niet alleen tijdens vakantie dekking maar het hele jaar door.

Waar ben je ge­dekt?

Je kan kiezen voor dekking in Europa of wereldwijd. De dekking Europa geldt ook voor Cyprus en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. In Nederland bent je alleen verzekerd bij minimaal één betaalde overnachting.
Wat is niet verzekerd?
Schade die ontstaat tijdens zakenreizen. Schade door fraude of als je onzorgvuldig met je spullen bent omgegaan. Schade die is veroorzaakt doordat je onder invloed van alcohol of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde. Diefstal van bagage uit een vervoermiddel is alleen verzekerd als er sporen van braak zijn en de bagage niet van buitenaf zichtbaar opgeborgen waren in het vervoermiddel.

Negatief reisadvies

Let op of je bestemming (op het moment van boeken van je reis) een negatief reisadvies heeft van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit wordt aangegeven met kleurcode rood of oranje. Schade door bijvoorbeeld molest is dan uitgesloten van dekking.
Voor de beperkingen van de dekking als gevolg van de coronapandemie, verwijzen we je door naar helemaal onderaan deze pagina.

Wat is verzekerd?

In >>deze PDF vind je precies wat er verzekerd is.
 

Doorlopende annuleringsverzekering

Voor het verzekeren van de annuleringskosten van een reis moet er een aparte verzekering worden gesloten. Dat kan, per reis, bijna altijd bij de partij bij wie je de reis of ticket boekt en kost meestal rond 7% van de reissom. Je kan het echter ook meeverzekeren als extra module op je doorlopende reisverzekering. Dan heb je automatisch dekking voor de annuleringskosten van alle reizen die je vanaf dat moment boekt. Als je een beetje reist is dit bijna altijd voordeliger en het is bovendien wel zo makkelijk. Je kunt kiezen uit twee verzekerde bedragen € 1.500 of € 3.500 per verzekerde per reis.
In welke gevallen heb je recht op een vergoeding van de annuleringskosten? Wat is ver­ze­kerd?
In geval van overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of een onverwachte medische behandeling van een verzekerde.
Bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van familie tot de 3e graad. 
(1e graad: Je (ex) echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie je samenwoont of met wie je een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract hebt, ouders, adoptieouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, adoptiekinderen en stiefkinderen. 2e graad: opa, oma, kleinkind, broer of zus. 3e graad: neven en nichten.

Er is dekking als je de reis annuleert omdat je vanuit werkloosheid een nieuwe baan hebt gekregen voor tenminste 20 uur met een halfjaarcontract. Ook is er dekking wanneer je een vast dienstverband hebt en buiten je schuld bent ontslagen.
 
Er is ook dekking als je de reis annuleert omdat je onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt. Of als je schade hebt aan je woning en je aanwezigheid dringend noodzakelijk is.

Zelf sa­men­ge­stel­de rei­zen
Deze zijn in principe ook gedekt. Maar als één onderdeel van een door jezelf georganiseerde reis onvoorzien uitvalt, zonder dat er sprake is van een gedekte gebeurtenis, dan worden de annuleringskosten van de overige onderdelen niet vergoed. Wil je dat wel verzekeren, geef het dan aan ons op.

Wat is niet verzekerd?
Zakenreizen. Of als de reden van annulering op het moment van aanvragen van de verzekering te voorzien was.
Annulering wegens een ramp in het buitenland is niet verzekerd. Het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade. Let op of je bestemming op het moment van boeken van je reis een negatief reisadvies heeft van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit wordt aangegeven met kleurcode rood of oranje.

Maxi­ma­le ver­goe­ding
De maximale vergoeding is € 1.500,- of € 3.000,- per persoon, per reis (naar keuze).
Voor de gehele polis is het maximaal € 6.000 of € 12.000 per jaar.

Wat is verzekerd?

In >>deze PDF vind je wat er verzekerd is voor de annuleringsverzekering.
 

Corona

Voor zowel de doorlopende reis- als de doorlopende annuleringsverzekering geldt dat er als gevolg van de Coronapandemie een aantal extra uitsluitingen en beperkingen zijn qua dekking. Zie hiervoor Voorwaarden & documenten | AnsvarIdéa (ansvar-idea.nl), check de site van het ministerie van buitenlandse zaken en de site van het desbetreffende land. Kom je er niet uit? Bel of mail ons dan even.

Alleen kortlopende verzekering nodig?

Ga je bijna nooit op vakantie waardoor een doorlopende reisverzekering onnodig is? En ben je al een bestaande klant van Ideële Verzekeringen? Bel of mail ons dan, dan maken we een kortlopende reisverzekering voor je rond.

Offerte

>>Verzekeringskaart en polisvoorwaarden
 
>>Naar de offerte-aanvraag
 

>>Terug naar overzicht particuliere verzekeringen

 

Delen: