Toercaravan

De toercaravanverzekering dekt de schade aan de caravan en de daarbij behorende voortent of luifel en de inboedel. Het gaat om schade door nagenoeg alle schadeoorzaken, behalve door gebreken aan de caravan of de inboedel zelf.

Verzekerde waarde

De caravan is gedurende een bepaalde periode, maximaal 5 jaar na aanschaf, tegen nieuwwaarde te verzekeren. Dat wil zeggen dat je in geval van een total loss schade of diefstal de nieuwwaarde krijgt uitgekeerd. Daarna – meestal na een periode van vaste afschrijving per maand op die nieuwwaarde gedurende bijvoorbeeld twee jaar, gaat de schade-uitkeringsgrondslag over naar dagwaarde. Je krijgt dan bij schade een bedrag uitgekeerd waarmee je een soortgelijke caravan in gelijke staat, tweedehands kunt terugkopen. De inboedel is altijd op basis van nieuwwaarde verzekerd. De verzekering geldt ook als de caravan aan de auto is gekoppeld.
Voor oudere caravans is het mogelijk om tegen een lagere premie een beperktere dekkingen af te sluiten waarbij bijvoorbeeld alleen brand.

Diefstal

Diefstal van de gehele caravan is alleen gedekt als aan speciale preventie-eisen is voldaan, zoals een disselslot. Zie op >>de slotenlijst van de verzekeraar om te beoordelen welke sloten voldoen.

Hulpverlening

Hulpverlening na een ongeval kan meeverzeker worden. Het gaat dan om de kosten van onder andere het slepen van de caravan naar een reparateur, een vergoeding voor vervangend verblijf en het vervoer naar huis bij een ongeluk, ziekte of noodreparatie.

Premie

Uitgedrukt in een percentage van het verzekerd bedrag (meestal de nieuwwaarde) van de caravan en de inboedel.
 
>>Verzekeringskaart en polisvoorwaarden
 
>>Naar de offerte-aanvraag
 

>>Terug naar overzicht particuliere verzekeringen

 

Delen: