Risico’s rond bezittingen

Verzekeringen van gebouwen, goederen, voertuigen, inventaris en computersystemen.
Deze verzekeringen beschermen je eigendommen en investeringen. Met name voor deze verzekeringen geldt: verzeker alléén die risico's die je niet zelf kunt dragen, die je onderneming in gevaar zouden brengen.

Als organisatie bezit je het één en ander en daar kan van alles mee gebeuren. Natuurlijk wil je je daartegen verzekeren, althans, als dat de moeite loont, dus als het je belangrijkste risico’s afdekt en het niet al te veel kost. Naast dat je dit soort risico’s kunt verzekeren kan je soms ook preventief het één en ander doen om de risico’s of schade te beperken.
En sommige risico’s kan je gewoon beter zelf dragen, daar kom je wel overheen als je een keer pech hebt.

Hieronder tref je de meest voorkomende bezittingen aan, met een omschrijving van hoe je ze kunt verzekeren en wat je preventief kunt doen om een eventuele schade beheersbaar te houden.
Achtereenvolgens hebben we het over:

  • Bedrijfspand, inventaris, goederen en bijkomende verzekeringen
  • Computer- en andere apparatuur
  • Auto’s en overige motorrijtuigen, wagenparken

 

Bedrijfspand, inventaris, goederen en bijkomende verzekeringen

Als het bedrijfspand eigendom is doe je er verstandig aan om het pand goed te verzekeren tegen brand, inbraak, vandalisme, waterschade en een flink aantal andere plotseling van buitenkomende onheilen. Maar ook als huurder heb je meestal een stukje verantwoordelijkheid, in de meeste huurcontracten staat meestal dat je als huurder verantwoordelijk bent voor glasschade aan de buitenramen en deuren. Hiervoor kan je een glasverzekering afsluiten. Daarnaast doe je er verstandig aan om alles wat je als huurder op eigen kosten hebt verbouwd in het pand, te verzekeren.

Voor je eigen inventaris, de eventuele goederenvoorraad en de apparatuur en computersystemen geldt hetzelfde. Want ook met wat er in je pand aanwezig is kan er van alles gebeuren. En als je dan bijvoorbeeld een flinke brandschade oploopt heb je naast de materiële schade die je oploopt en als het goed is verzekerd is op je opstal-, inventaris-/goederenverzekering, meestal ook nog last van bijkomende schade. Misschien kan je een tijdje niet open en moet je tijdelijk opzoek naar een vervangende ruimte. Of moet je een deel van je papieren administratie reconstrueren. Of je hebt tijdelijk een verminderde omzet doordat je tijdelijk niet kunt leveren doordat je goederenvoorraad tenietgegaan is. Voor dit soort kosten kan je een bedrijfsschade-, exploitatiekosten- reconstructiekosten- of extra kostenverzekering afsluiten.

Preventie
Afhankelijk van de verzekerde bedragen, het soort risico, het soort pand en de attractiviteit voor inbrekers van de aanwezige spullen, zullen verzekeraars bepaalde preventie eisen stellen. Een goed sleutelbeheer, goed hang- en sluitwerk, brandhaspels of brandblussers zijn hiervoor de absolute basis. Meestal stelt men ook eisen qua inbraak- en brandmeldinstallaties. Ook als je besluit om je niet te verzekeren doe je er wel goed aan om de nodige aandacht te besteden aan je preventiemogelijkheden.

Premie
Net als de preventie-eisen van verzekeraars is de hoogte van de premies eveneens afhankelijk van de situatie, de attractiviteit van de verzekerde spullen en de hoogte van de verzekerde bedragen. Over het algemeen zijn dit niet de meest kostbare verzekeringen.

Wil je hiervoor een vrijblijvende offerte? Bel ons of vul het contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.  >>Contactformulier zakelijk.

Computer- en overige apparatuur

Apparatuur is vaak kostbaar en wordt ook nog wel eens buiten het bedrijf gebruikt of meegenomen. Met een computer- of apparatuur verzekering kan je een betere dekking verkrijgen in vergelijking met dat je het meeverzekerd op je inventarisverzekering. Vaak is dan de dekking op basis van all risks met een klein aantal uitsluitingen. Soms kan ook schade alg gevolg van eigen gebrek aan de verzekerde apparatuur worden meeverzekerd en zaken als reconstructiekosten, schade als gevolg van virussen etc… Bovendien kan het risico van buiten de deurgebruik en transport meeverzekerd worden.

Goed om te weten
Voor een goede dekking is een goede back-up-procedure en een onderhoudscontract van de leverancier wel een voorwaarde. Een laptop die open en bloot op de achterbank van de auto of in het bagagerek van de trein ligt en gestolen wordt is niet verzekerd. Verder kan de snelle afschrijving (3 tot 5 jaar) van apparatuur weleens tot teleurstellingen bij schade leiden. Als je dan vervolgens het eigen risico aftrekt van het schadebedrag kan er met name bij niet al te dure apparatuur qua uitkering soms weinig overblijven.

Of je de apparatuur nu wilt verzekeren of niet, het belangrijkste is zorgzaam gebruik en oplettendheid voor risico's.

Wil je hiervoor een vrijblijvende offerte? Bel ons of vul het contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.  >>Contactformulier zakelijk.

Auto’s en overige motorrijtuigen, wagenparken

Eigenlijk vraagt elke (vracht-)auto- motor- of bestelautoverzekering om een stukje maatwerk. Dit komt enerzijds doordat het gebruik, de waarde van het voertuig en het rijgedrag van iedereen verschillend is, maar zeker ook omdat er qua dekkingsmogelijkheden en tarifering bij de verschillende verzekeraars grote verschillen zijn. Wij zoeken graag voor je uit waar je je voertuig, werkmaterieel of wagenpark het beste en voordelig kan verzekeren.

Als eigenaar van een voertuig met een kentekenplaat, zoals een (bestel-)auto of motorfiets, ben je wettelijk verplicht om dit voertuig minimaal te verzekeren voor de schade die het voertuig kan veroorzaken aan derden. We noemen dit de zgn. WAM-verzekering (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen). Als je geen WAM-verzekering afsluit riskeer je flinke boetes en als je zonder WAM-verzekering een ongeluk veroorzaakt zal de schade van de gedupeerde op de kentekenhouder verhaald worden. Boven op deze verplichte WAM-verzekering kan je, vrijwillig, ervoor kiezen om je ruimer te verzekeren.

DEKKINGEN

De WAM-verzekering
Alle gemotoriseerde voertuigen met een kentekenplaat die op openbaar terrein staan of gebruikt worden zijn verplicht WA-verzekerd of met andere woorden, WAM-plichtig.
De WAM-verzekering dekt de aansprakelijkheid aan derden. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder is uitgesloten. Deze wettelijk verplichte verzekering geeft dekking voor tenminste € 2.500.000,- per gebeurtenis voor materiële schade en € 6.070.000,- voor als er sprake is van letselschade.

De premie is afhankelijk van het soort motorrijtuig, de wijze van gebruik, het aantal kilometers dat je rijdt en de regio waar de regelmatige bestuurder woont. Bij personenauto’s en bestelauto’s is meestal het gewicht en het laadvermogen bepalend, bij motorfietsen het vermogen. Hoe zwaarder, hoe hoger de premie. De leeftijd van de regelmatige bestuurder kan leiden tot een toeslag- of premiekorting.

WA-beperkt-, WA-minicasco-, of WA-Plus dekking
Deze verzekering dekt naast de hierboven omschreven WAMdekking schade aan het motorrijtuig als gevolg van:

  • brand en blikseminslag
  • diefstal, joy riding en verduistering
  • storm
  • botsing met dieren en vogels
  • ruitbreuk
  • inbraak

Deze dekking is interessant voor oudere voertuigen en voor wie de hieronder omschreven All Risks-dekking te duur uitvalt. We raden vaak aan de WA-beperkt cascodekking te combineren met de hieronder omschreven rechtsbijstandsdekking.

De premie wordt naast de bij de WA-dekking omschreven premiebepalende factoren ook bepaald op basis van de dagwaarde van het voertuig.

All Risk- of WA (volledig) casco-dekking
Deze verzekering dekt, naast de hierboven omschreven WA- en WA-beperkt casco dekkingen, schade aan het verzekerde voertuig als gevolg van botsen, omslaan, slippen of enig ander van buiten komend onheil. De All Riskverzekering is vooral bedoeld voor nieuwere voertuigen.

Wetenswaardigheden
Ingeval van schade aan het motorrijtuig is er gewoonlijk een eigen risico van toepassing Als de schade hersteld wordt door een schadeherstelbedrijf waarmee de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft vervalt meestal (een deel van) dit eigen risico. Daarnaast hebben WA-schades en cascoschades (met uitzondering van de onder de WA-beperkt casco genoemde voorvallen) een terugval van premiekorting als gevolg.
Afhankelijk van de waarde van en het soort voertuig kan de verzekeraar i.g.v. de beperkt- casco of All Riskdekking voorwaarden stellen aan de mate van de aanwezige diefstalbeveiliging van het voertuig.
Voor elektrische auto’s is het mogelijk om de dekking uit te breiden voor pechhulp in geval van een lege batterij en schade mee te verzekeren aan een eigen laadpaal. Bovendien is het mogelijk voor de zakelijke rijder om een bijtellingbeschermer af te sluiten. Dit is een dekking waar je niet snel bij stil staat en geeft een vergoeding voor het verschil in fiscale bijtelling als de auto total loss is of gestolen wordt. De uitkering bestaat uit het nettoverschil tussen de oude en de nieuwe bijtelling.

SUBDEKKINGEN

Rechtsbijstandsdekking
Met name als je je voertuig WA- of WA-beperkt casco verzekerd, dan kan de relatief goedkope rechtsbijstandsdekking uitkomst bieden. De rechtsbijstandsverzekeraar is dan behulpzaam met het verhalen van de schade op de (schuldige) tegenpartij. Als je All Risk verzekerd bent, speelt dat minder omdat je eigen verzekeraar er dan zelf ook belang bij heeft de schade aan je voertuig bij de tegenpartij te verhalen.

Afhankelijk van de rechtsbijstandsdekking helpen ze je niet alleen met het verhalen van de schade aan het voertuig zelf, maar ook met het verhalen van letselschade, inkomstenderving etc.

Ongevallen inzittendendekking
Deze dekking kan apart of in combinatie afgesloten worden met de overige dekkingen. Als een inzittende (of bij motorfietsen opzittenden) komt te overlijden of blijvend invalide wordt, wordt er ongeacht de schuldvraag een eenmalig bedrag uitgekeerd. De verzekerde bedragen kunnen variëren van € 5.000,- tot € 100.000,- De premie is afhankelijk van het aantal te verzekeren inzittenden en de hoogte van de verzekerde bedragen.

Schade-inzittendendekking
Geeft recht op vergoeding van schade die voortvloeit uit het gebruik van het voertuig en keert de schade uit als de inzittenden letsel oplopen of overlijden a.g.v. een verzekerd voorval. Ook is er dekking voor de bezittingen van de inzittenden.

Uitsluitingen
1. Wanbetaling van de premie
2. Rijden zonder geldig rijbewijs
3. Rijden onder invloed van alcohol of drugs

Bijzonderheden
Schadevrij rijden leidt via een bonus-malusstelsel tot no-claimkorting, die kan oplopen tot 80%.
De verzekering geeft automatisch dekking in verreweg de meeste Europese landen volgens de daar geldende wettelijke verplichtingen
Nadat een schade is afgehandeld kunnen we voor je berekenen of het i.v.m. het behoud van de korting voor schadevrij rijden voordeliger is de schade aan de verzekeraar terug te betalen.
 

Duurzaamheid

Allereerst moedigen wij je natuurlijk graag aan om vaker te fietsen, het openbaar vervoer te pakken, thuis te werken en te carpoolen. Maar ook het combineren van autoritten en het online bestellen van goederen helpt het aantal autokilometers terug te dringen.
Voor de kilometers die er vervolgens nog wel met de auto gereden wordt compenseren wij gratis de uitgestoten CO2, hierover lees je hieronder meer.

Duurzaam schadeherstel
Duurzaam schadeherstel bij een schadehersteller die is aangesloten bij “Groen Gedaan”. Zie >>de website van Stichting Duurzaam. Een aantal van deze duurzame schadeherstellers hebben speciale afspraken gemaakt met verzekeraars waardoor je als cliënt geen of minder eigen risico hebt en gratis vervangend vervoer krijgt gedurende de reparatie. Bij schade informeren we je hier graag over.

Gratis CO2-compensatie voor auto’s die rijden op fossiele brandstoffen
Autorijden is altijd energie intensief. Ideële Verzekeringen wil te helpen dit zo duurzaam mogelijk te doen.
Daarom compenseren we gratis de CO2-uitstoot voor de via ons verzekerde auto’s, die rijden op benzine, LPG of diesel. Er is gemiddeld 85 m2 tropisch regenwoud nodig om de jaarlijkse uitstoot van een auto te compenseren. Dit komt overeen met de 7 inheemse bomen die we jaarlijks laten aanplanten voor iedere autoverzekering. Hiervoor werken wij samen met stichting het International Tree Fund en wordt een verbinding tot stand gebracht tussen verschillende bosgebieden aan de Pacifische kust van Costa Rica.

Zo worden, naast de CO2-compensatie, ook het leefgebied en de natuurlijke migratieroutes voor allerlei diersoorten hersteld en versterkt. De eerste verbinding, waaraan sinds 1999 wordt gewerkt, loopt tussen het regenwoud van Carara Nationaal Park en het nevelwoud op de berg Turrubares. Juist de overgang tussen verschillende ecosystemen levert een hoge biodiversiteit op. Het bos zal zolang het in het bezit is van het ITF niet gebruikt worden voor houtproductie en zal zich kunnen ontwikkelen tot primair bos.


Miguel Soto Cruz, beheerder boomaanplant Costa Rica namens Ideële Verzekeringen.

In opdracht van de klanten van Ideële Verzekeringen is al 34 hectare oerwoud aangeplant. Deze 34 hectare zijn goed voor in totaal ongeveer 28.000 bomen. Wij proberen op deze manier het autogebruik niet te stimuleren of te excuseren, maar een bijdrage te leveren aan het verminderen van de schadelijke effecten van het rijden op fossiele brandstoffen.

Voor een impressie, zie deze YouTube film:   

Speciale verzekering voor EV’s
Speciaal voor de zakelijke markt van EV’s hebben we een verzekering ontwikkeld. Deze verzekering bestaat niet alleen uit een goede All Risks, maar biedt bovendien pechhulp voor als je bijvoorbeeld met een lege accu strandt. Daarnaast is schade aan de eigen laadpaal meeverzekerd en last but not least bieden we een fiscale bijtellingsmodule aan. Dit laatste betekent dat, als je auto total loss raakt of gestolen wordt, je niet alleen de auto vergoedt krijgt, maar ook het bedrag wat je aan fiscale bijtelling misloopt.  

Wil je voor je motorvoertuigen een vrijblijvende offerte? Bel ons of vul het contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.  >>Contactformulier zakelijk.

—————————————————————————-

>>Terug naar overzicht Zakelijke dienstverlening

 

Delen: