Cyber risico’s

Helaas is de kans dat je organisatie slachtoffer wordt van cybercriminelen niet denkbeeldig. In je bedrijf wordt gewerkt met geld, en ook met heel veel waardevolle data, zoals klantgegevens of vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Hierdoor is elke organisatie een potentieel doelwit. Kleine menselijke fouten, onvolkomenheden in software en de geavanceerde werkwijze van misdadigers maken elke organisatie kwetsbaar.

Een goede cyberverzekering sluit daarom aan op de behoeften van de getroffenen en voorziet hierin op drie verschillende manieren, te weten met praktische hulpverlening, met het bieden van een aansprakelijkheidsdekking en met een dekking voor de schade die je organisatie op kan lopen.

Vanaf het melden van een incident staat een team van ervaren security professionals 24/7 klaar om te helpen. Hoe, is afhankelijk van de situatie. Een paar, regelmatig voorkomende, situaties zijn:

  • Systeeminbraak: dekking voor eigen kosten als gevolg van inbraak op systemen of data. Bijvoorbeeld kosten van forensisch onderzoek, kosten van communicatie met klanten, kosten van crisismanagement en reputatieherstel.
  • Privacy: dekking voor de gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens. Bijvoorbeeld claims van individuele getroffen personen en boetes die zijn opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Digitale aansprakelijkheid: deze dekking dekt schade als bijvoorbeeld de website of een e-mail onbedoeld een virus verspreid.
  • Hacking: online schade veroorzaakt door cybercriminelen is verzekerd. Bijvoorbeeld reparatie of vervanging van websites en data, kosten van forensisch onderzoek naar de oorzaak van een hacking en advies in systeembeveiliging.
  • Afpersing: beschermt wanneer een afperser de website, het netwerk e.d. gijzelt en dreigt deze te beschadigen of te vernietigen of informatie openbaar te maken (ransomware). U krijgt bijstand, en eventueel betaald losgeld wordt vergoed.
  • Omzetverlies (bedrijfsschade): dekt omzetverlies die bijvoorbeeld het gevolg is van een DDoS-aanval of het niet kunnen gebruiken van ICT-systemen.

Ook bij outsourcing blijf je zelf verantwoordelijk voor de integriteit en de beveiliging van de verzamelde gegevens, ongeacht of één en ander is uitbesteed. Cyberrisico’s via outsourcing zijn daarom ook verzekerbaar. Het is een misvatting dat een extern IT-bedrijf alle klappen voor je opvangt en de schade ook wel oppakt. In het contract met je IT-provider wordt de aansprakelijkheid bijna altijd beperkt.

Belangrijkste uitsluitingen:
Wij vinden het belangrijk om ook te vermelden wat niet is verzekerd. Net als de meeste verzekeringen dekt deze verzekering geen schade door opzet, molest, natuurrampen, atoomkernreacties en terrorisme. Verder is er geen dekking in de volgende gevallen:

  • Schade door uitval van de Internet Service Provider
  • Schade door illegaal verkregen data
  • Schade door opzet of roekeloosheid door een bestuurder of verantwoordelijke binnen een organisatie

Wil je een vrijblijvende offerte? Bel ons of vul het contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op  >>Contactformulier zakelijk.

—————————————————————————-

>>Terug naar overzicht Zakelijke dienstverlening

 

Delen: