Inboedel

De inboedelverzekering wordt in de volksmond vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste gedekte risico. In de loop der jaren is de dekking steeds uitgebreider geworden en bieden de meeste verzekeraars een “alle plotseling van buiten komende onheildekking” met daarop een aantal uitsluitingen die ze echt niet willen en kunnen verzekeren. Voorbeelden van die uitsluitingen zijn bijvoorbeeld schade als gevolg van onvoldoende onderhoud, regulier onderhoud of langzaam inwerkende schade zoals bijvoorbeeld schimmelvorming.
 
Kostbaarheden, zoals verzamelingen, kunst, boeken elektronica e.d. maar ook de verbouwingskosten van een huurwoning of appartement kunnen, als ze qua waarde boven een limiet uitkomen, met een extra toeslag meeverzekerd worden.
Deze verzekering biedt ook dekking voor een aantal bijzondere kosten, zoals de kosten ter voorkoming van verdere schade en opruimingskosten.
 
Het is belangrijk dat je voldoende verzekerd hebt en niet onderverzekerd bent want dan krijg je bij schade slechts een evenredig deel uitgekeerd. Om onderverzekering te voorkomen offreren wij altijd op basis van waardegarantie. Mocht dan bij schade blijken dat je meer in huis had staan dan waarin was voorzien, ontvang je toch het volle pond.
 
Bij het vaststellen van de verzekerde waarde gaan we uit van de nieuwwaarde van de spullen. In principe word er, tenzij de schade gerepareerd kan worden, ook op basis van nieuwwaarde uitgekeerd. Maar als tenzij de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde. Als je destijds voor € 1.000,- gekochte wasmachine bij schade nog maar € 375,- waard blijkt te zijn ontvang je € 375,-. Als de dagwaarde op dat moment € 450,- is ontvang je het bedrag waarvoor je nu een gelijkwaardig nieuw apparaat kan kopen. Kunst, verzamelingen en antiek worden op basis van reële waarde uitgekeerd. Als je dat soort zaken hebt laten taxeren kan de taxatiewaarde het uitgangspunt zijn bij schadevergoeding.
 
Als je huurt doe je er verstandig aan om in je huurcontract na te kijken of het glas in de buitenramen onder jouw verantwoordelijkheid valt. Als dat zo is kan je het risico van glasschade namelijk meeverzekeren op je inboedelverzekering.

>>Verzekeringskaart en polisvoorwaarden

>>Naar de offerte-aanvraag
 

Duurzaamheid

Samen met AnsvarIdéa hebben wij binnen de pakketverzekering de inboedelverzekering op de volgende unieke wijze verduurzaamt. We noemen dit de zeven beloftes van Ansvar Bewust Inboedelverzekering.
Zie deze korte film op YouTube:
Duurzaamheid bij de Ansvar Bewust Woning- en Inboedelverzekering

De zeven beloftes

  1. Schade en productieverlies duurzame Installaties verzekerd
  2. Vijftien procent hogere uitkering bij duurzaam schadeherstel of aankoop van duurzamer exemplaar
  3. Repareren in plaats van vervangen
  4. Deelbezit en deelgebruik
  5. Vergoeding voor psychologische hulp
  6. Verantwoord beleggingsbeleid
  7. We zijn ons bewust van onze rol in de samenleving

Voor een uitgebreide beschrijving, zie >>PDF De zeven beloftes van Ansvar Bewust Inboedelverzekering.

Wil je kiezen voor duurzaam schadeherstel? Regel dit dan via de met ons samenwerkende >>MainPlus Schadeherstel. Alle herstelpartners van MainPlus Schadeherstel zijn in het bezit van het keurmerk >>GroenGedaan! van Stichting Duurzaam.
 

Premie

De premie wordt vastgesteld aan de hand van het verzekerde bedrag, het soort dekking en de hoogte van het eigen risico. De meeste maatschappijen gebruiken regionale tarieven waarbij de grotere steden door het verhoogde inbraakrisico duurder zijn. Preventiemaatregelen kunnen premiekorting opleveren.
 
Voorbeelden: Inboedel in Oosterbeek, verzekerd bedrag € 55.000,-, premie per maand € 9,-. Dezelfde inboedel maar dan in Amsterdam kost € 14,50 per maand.
 
De inboedelverzekering kan veelal in combinatie worden afgesloten binnen een pakket verzekering, tezamen met een opstalverzekering een aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering. Meestal is dat gunstiger en bovendien overzichtelijk
 

Preventie

Het is goed om verzekerd te zijn, maar liever heb je natuurlijk helemaal geen schade. Dat is immers alleen maar gedoe, je word er nooit beter van, en het kost je altijd tijd, moeite en geld. Het kan zelfs een traumatische ervaring zijn en je qua gemoedsrust een tijd lang achtervolgen.
 
Hieronder wat tips en links naar sites met informatie over hoe je de kans op schade kan verkleinen. Je krijgt 5% extra premiekorting als:

  • je je woning hebt laten beveiligen qua inbraakbeveiliging en hiervoor een “Politiekeurmerk Veilig Wonen" of een “borgcertificaat” hebt.
  • of als je een brandblusser in huis hebt en die jaarlijks laat controleren / onderhouden.

 

Inbraak- en diefstalpreventie

Op de site van de >>Politie / Woninginbraak krijg je een goed inzicht hoe dieven en inbrekers te werk gaan en hoe je de kans daarop kan verkleinen. Het zal je verbazen hoe makkelijk een inbreker binnenkomt en hoe je dit eenvoudig en voordelig kunt voorkomen.

Op de site van >>CCV.nl / Beveiligingsadviseurs vind je de contactgegevens van bedrijven die je woning conform de richtlijnen van de politie kunnen beveiligen.
 
Als de waarde van je inboedel hoog is of als je voor een hoge waarde aan diefstalgevoelige zaken in huis hebt zoals kunst, apparatuur of sieraden, dan kan het raadzaam zijn om niet alleen bouwkundig, zoals met goede sloten te beveiligen maar ook een alarminstallatie aan te laten leggen. De moderne alarminstallaties zijn zo dat huisdieren en kleine kinderen zich vrij kunnen bewegen zonder dat het alarm afgaat en dat een deel van het huis ook ’s nachts bewaakt is, als er wel mensen thuis zijn. Je kan dan bijvoorbeeld wel naar het toilet maar als een inbreker een buitenraam of deur opent gaat het alarm af.
 
Vaak is het zo dat verzekeraars bij ‘duurdere” inboedels überhaupt een alarminstallatie eisen. Gelukkig is er een systematiek ontwikkeld waardoor beveiligingsbedrijven weten waar ze qua beveiligingstoepassingen aan moeten voldoen. Dat geld dan voor zowel de alarminstallatie maar ook voor het hang- en sluitwerk. Afhankelijk van het soort inboedel en de waarde kan men zo bepalen hoe de beveiliging moet zijn. Hiervoor geeft men na installatie een bewijs af, het zgn. borgcertificaat. Dit certificaat is voor de verzekeraar het bewijs dat de beveiliging voldoet aan de standaard. Surf voor meer informatie en installateurs naar >>het CCV-certificaat. Wil je meer weten over hoe jouw inboedel qua waarden en risico beoordeeld wordt, kijk dan op >>het CCV-risicoklassen.

Tip: Zeer regelmatig, misschien zelfs wel in de meeste gevallen, zien wij dat de beveiligingsbedrijven zich vooral focussen op het leveren en installeren van de alarminstallatie en onvoldoende aandacht besteden aan de bouwkundige beveiliging. Waarschijnlijk komt dit doordat ze met het leveren en plaatsen van de installatie het makkelijkst verdienen. Als dan vervolgens de alarminstallatie is afgeleverd leveren ze een borgcertificaat af voor alleen het elektronische deel en niet voor het bouwkundige deel, het hang- en sluitwerk. Naast dat je dan eigenlijk niet voldoende beveiligd bent kan het ook het gevolg hebben dat je verzekeraar hier niet mee akkoord gaat. Voorkom deze patstelling door op voorhand het beveiligingsbedrijf er nadrukkelijk op te wijzen dat ook het bouwkundige del van de beveiliging moet worden meegenomen, ook in de certificering! En als je dan toch bezig bent, vraag ze dan ook naar de mogelijkheden om qua branddetectie de alarminstallatie hierop aan te passen, zodat je ook bij een beginnende brand gealarmeerd word. 
 

Brandpreventie

 Uit >>onderzoek naar brandoorzaken in woningen blijkt dat 38% van de woningbranden ontstaat door haardvuur en 13% door een technisch defect apparaat of tijdens het koken. In de meeste gevallen blijft de brand beperkt tot de ruimte waarin de brand is ontstaan. Maar de rook verspreid zich wel. Daardoor kan het lastig zijn om te vluchten. Volg daarom de >>brandveiligheidstips van de brandweer op en zorg voor brandpreventie met goede brandbeveiliging.
 
AnsvarIdéa is hoofdsponsor van de Nederlandse brandwondenstichting en dat is natuurlijk niet voor niets. Als (brand-)verzekeraar heb je veel aan zo'n samenwerking. Zo is het idee om traumaverwerking te vergoeden op de inboedelverzekering ontstaan vanuit deze samenwerking. Door de gesprekken met de brandwondenstichting realiseer je je pas echt hoeveel impact een brand kan hebben als er ook lichamelijk letsel bij komt kijken. En ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Zie >>Brandwondenstichting-wat-doen-wij en >>Brandwondenstichting-webwinkel.

Heel belangrijk is ook de brandpreventie bij zonnepanelen. Zie de preventie-tips bij >>Woonhuisverzekeringen.
 

Inbraak als je thuis bent, wat moet je doen?

Meestal willen inbrekers niet gezien worden en snel hun slag kunnen slaan. Toch kan het gebeuren dat de inbreker een inschattingsfout maakt en denkt dat er niemand thuis is (of hij neemt de gok dat de bewoners niets horen). Wanneer jij hoort dat er een inbreker in huis is moet je een paar dingen doen:
 
Zorg dat jij en je gezin veilig in een kamer zitten die afgesloten kan worden. Uiteraard alleen indien dit mogelijk is.
Bel direct 112.
Maak lawaai: Stamp met je voeten, schreeuw, sla op de verwarming (dit hoor je door het hele huis). Inbrekers gaan er dan meestal direct vandoor.
Luister goed. Misschien hoor je de taal die de inbrekers spreken, hoeveel het er zijn en in welke richting ze zijn gevlucht. Allemaal belangrijke informatie voor de politie.
Denk aan je eigen veiligheid. Jouw eigen veiligheid is het allerbelangrijkste. Ga de confrontatie dan ook niet aan, maar zorg dat je zo veilig mogelijk bent en zo snel mogelijk een veilige situatie creëert door bovenstaande stappen te nemen.
* Volg de aanwijzingen van de 112 centralist op. Geeft hij/zij bijvoorbeeld aan dat je geen lawaai moet maken, doe dit dan ook niet.

>> Naar offerte-aanvraag

>>Terug naar overzicht particuliere verzekeringen

Delen: