Verplichte verzekeringen

Welke verzekeringen heb je als particulier minimaal nodig?
Het antwoord op die vraag is afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden. Daarom willen we ons met deze uitleg beperken tot de “min of meer” verplichte verzekeringen. Over bijna alle andere verzekeringen die je als persoon of gezin kunt afsluiten vind je op de website onder het tabblad “particulieren” nadere informatie.

 

Door de overheid verplichtgestelde verzekeringen

In Nederland ben je voor drie soorten risico’s verplicht om je daar tegen te verzekeren.
 

Zorgverzekering

Als je in Nederland woont of belastingplichtig bent, moet je je verzekeren voor zorgkosten: de "basisverzekering". De dekking van de basisverzekering is in principe bij elke verzekeraar gelijk en de voorwaarden worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. Wat wel per verzekeraar kan verschillen is de hoogte van de premie, het serviceniveau en de keuzevrijheid van jou als patiënt qua zorgaanbieders. Bovenop de basisverzekering kan je er vrijwillig voor kiezen, om je "aanvullend" te verzekeren voor zorg- en/of tandartskosten die niet onder de basisverzekering vallen.
>> naar zorgverzekeringen
 

Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen

Dit betreft dus je auto, scooter, motor, etc. Alle "WAM-plichtige" gemotoriseerde voertuigen op de openbare weg moeten verzekerd zijn voor de schade die ze kunnen veroorzaken aan derden. De eigenaar heeft de plicht om het voertuig hiertegen te verzekeren.
Als iemand anders met deze auto rijdt en schade aan derden veroorzaakt is dat ook verzekerd.
Uiteraard moet de bestuurder wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals niet onder invloed zijn van alcohol en een gelding rijbewijs hebben. Is dit niet het geval, dan zal de verzekeringsmaatschappij de ontstane schade wel gewoon uitkeren aan de gedupeerde, maar naderhand zal deze proberen om de schade te verhalen op de eigenaar of bestuurder van het verzekerde voertuig.
Naast de verplichte WA verzekering van het motorrijtuig kan je deze verzekering uitbreiden met extra dekkingen voor schade aan het voertuig zelf of de inzittenden.
>> naar motorrijtuigenverzekeringen
 

Jagersrisico

 De wet verplicht jagers om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor het jagersrisico. In de praktijk gebeurt dit door het jagersrrisco mee te verzekeren op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering.
 

Contractueel verplichte verzekeringen

Naast de wettelijk verplichte verzekeringen zijn er verzekeringen die contractueel verplicht zijn.
Als je iets koopt, zoals bijvoorbeeld een huis, een auto of een boot en daarvoor een hypotheek afsluit of bijvoorbeeld een leasecontract afsluit, dan zie je vaak dat de geldverstrekker hierbij de voorwaarde stelt dat je het gefinancierde object verzekerd tegen brand, stormschade, diefstal etc..
Daarnaast kan het zijn dat de geldverstrekker eist dat je risico’s die jou als mens kunnen raken moet verzekeren. Bijvoorbeeld het risico van inkomensterugval als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, of overlijden. 
In de offerte en de voorwaarden van het financieringsvoorstel of het leasecontract staan de bepalingen, eisen en restricties.
 

Vrijwillige verzekeringen

Alle andere risico’s hoef je in principe niet te verzekeren maar vaak doe je er verstandig aan om bepaalde risico’s wel te verzekeren.  Soms is het zelfs ronduit onbeschaafd om het niet te doen. Dat geldt met name voor een aansprakelijkheidsverzekering.
 

Particuliere aansprakelijkheidsverzekering

Eigenlijk een beetje raar dat dit geen verplichte verzekering is. Deze verzekering kost, afhankelijk van de gezinssamenstelling en de dekking, slechts enkele tientjes per jaar. Met deze verzekering verzeker je het risico dat je –als persoon of gezin– aansprakelijk gesteld word voor schade die je per ongeluk toebrengt aan anderen. Dat kan materiele schade zijn of letselschade, maar ook bijvoorbeeld inkomensderving en smartengeld. Zo'n claim kan dus flink in de papieren lopen. Stel je eens voor dat jezelf gedupeerde bent en je inkomen voor de rest van je leven kwijt bent als gevolg van een foutje van een ander. En dat die ander hiervoor niet verzekerd is en zelf ook geen geld heeft? Dan kan je dus fluiten naar je geld en zal je voortaan moeten rondkomen met dit lagere inkomen, misschien zelfs op bijstandsniveau. Vandaar dat het wel zo sociaal is om deze verzekering af te sluiten.
>> naar particuliere aansprakelijkheidsverzekering

Offerte

Een snelle offerte voor al deze verzekeringen vraag je hier aan:
>>Naar de offerte-aanvraag

>>Terug naar overzicht particuliere verzekeringen

Delen: